Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa opału

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 1182 ton.”   Wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja 1. P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce 100 1 W dniu 13.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. … Czytaj dalej

Ogłoszenie: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a

Ogłoszenie nr 603663-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, krajowy numer identyfikacyjny29118322000000, ul. Batalionów Chłopskich  173 , 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. Adres … Czytaj dalej

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku   Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 20.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 z wykonawcą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna , ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa, w cenie 470,00 … Czytaj dalej

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 20.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 z wykonawcą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, ul.Ludwiki Uzar-Krysiakowej  159 , 39-340 Padew Narodowa, w cenie 470,00 zł netto … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

Ogłoszenie nr 500168580-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Numer … Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze oferty – laboratorium

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku biurowo-administracyjnego na cele laboratorium”   Wpłynęła oferta: Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja 1. Robert Dudała Usługi Remontowo -Budowlane „ROB-BUD” Szczypiec 14 28-400 Pińczów 100 1   W dniu 15.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na … Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 712 ton”   Wpłynęła oferta: Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja 1.   P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek   ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce 100 1   W dniu 10.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie … Czytaj dalej

Ogłoszenie o sprzedaży

  Uprzejmie informujemy , że w dniach od 30.04 do 4.05 2018r. nie będzie prowadzona sprzedaż węgla. Za utrudnienia przepraszamy.