Informacja z otwarcia ofert – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

W dniu 16.02.2023 r.  o godz. 1030 Komisja przetargowa dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Cena netto

1

UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa

1 242 734,03