Otwarcie ofert – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”

Komisja przetargowa w dniu 09.08.2022 r.  o godz. 1030  dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.

Nazwa firmy Adres firmy

Cena netto zł

1.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

3 534 986,42