Unieważnienie postępowania – “Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający … Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023” W dniu 07.03.2022 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia złożonych ofert na realizację w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto zł/tonę 1. PGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza … Czytaj dalej

Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §7 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. … Czytaj dalej

Zmiana taryfy dla ciepła – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.48.2021.PS z dnia 3 lutego 2022 roku została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła z 12-miesięcznym okresem obowiązywania. Nowe stawki opłat zostaną wprowadzone do rozliczeń za ciepło z dniem 1 marca 2022 roku. W załączeniu treść nowej taryfy.   … Czytaj dalej

Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”. Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §7 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z … Czytaj dalej

Unieważnienie-Dostawa węgla miału

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”. Uzasadnienie faktyczne: … Czytaj dalej